Translate

Jeftin ruter sa puno Wi-Fi modova - Netis WF2411

Tehnološki zastareo model Wi-Fi rutera je jedan od najjeftinijih na tržištu, ali mu karakteristike ne zaslužuju posebnu pažnju, što se ne može reći za nekoliko korisnih načina rada.

Ovaj ruter se na tržištu pojavio još 2012. godine sa procesorom RTL8196C (na svega 390 MHz) i Wi-Fi čipom (RTL8188RE) koji se ne mogu izboriti sa novim standardima i zahtevima. Netis WF2411 se više ne može pronaći kod distributera, ali je “zahvaljujući” nekim operatorima i malim oglasima još uvek dostupan na našem tržištu. Iako se zbog zastarelosti nikako ne može preporučiti nabavka ovog modela, nekoliko načina rada (modova) u nekoliko scenarija upotrebe ga mogu učiniti korisnim. Na Netisu WF2411 je ugrađena neizmenljiva antena jačine 5dBi, dok verzija rutera WF2411D ima konektor na koji je moguće ušrafiti jaču (8dBi ili 9dBi). Za početak je potrebno povezati PC računar LAN kablom sa Netis-om WF2411. Pre testiranja načina rada potrebno je proveriti da li je na Netisu instalirana zadnja verzija upravljačkog softvera - firmware-a (netis WF2411 -V2.1.36123) i po potrebi ga preuzeti i instalirati. Po podrazumevanim podešavanjanjima, WEB interfejs uređaja je dostupan na adresi 192.168.1.1 a opcija nadogradnje softvera u meniju System Tools/Firmware. Nakon nadogradnje WEB interfejs će opet biti dostupan na adresi 192.168.1.1 sa prikazom “brzog podešavanja”. Kod podrazumevanog moda (pristupna tačka AP sa ruter funkcijom) jedino što zaslužuje pažnju je WOL funkcija za buđenje računara (podmeni WOL u meniju Advanced). Za naprednija opdešavanja, gde se nogu naći nešto interesantniji modovi rada, potrebno je odabrati opciju „Advanced“ na početnoj strani WEB interfejsa.

Klijent mod

Za bežično povezivanje desktop računara na kućnu Wi-Fi mrežu praktično rešenje je upotreba USB adaptera. Mini USB adapteri imaju male antene na štampanoj ploči sa kojima se signal teže probija kroz deblji zid ili više zidova. Rešenje su adapteri koji su kablom povezani za USB port i koji imaju veće antene, a funkciju takvih uređaja mogu obavljati i dodatni ruteri koji imaju klijent mod. Tako će dodatni Wi-Fi ruter, koji je za PC-jem povezan LAN kablom, u ovom slučaju poslužiti kao klijent adapter.

Podešavanje klijent moda:
U podmeniju Wireless Settings menija Wireless 2.4G, u opciji “Radio Mode” treba odabrati opciju “Client” nakon čega će se promeniti prikaz. Dalje je u stavci “Remote AP Name” potrebno odabrati opciju “AP Scan” nakon čega će se prikazati dodatni prozor sa prikazom raspoloživih pristupnih tački. Tu je potrebno označiti željenu Wi-Fi mrežu i pritisnuti dugme “Connect”. Prozor sa prikazom raspoloživih pristupnih tački će se zatvoriti nakon čega je u polju “Password” potrebno uneti šifru za pristup prethodno odabranoj Wi-Fi mreži i pritisnuti dugme “Save”. Nakon 10-ak sekundi proradiće pristup internetu. Prednost ovakvog povezivanja na kućni ruter je što se, u zavisnosti od dužine LAN kabla, “klijent ruter” može pomerati u potrazi za boljom pozicijom. Nezgodna činjenica je da se Netis WF2411 iz klijent moda u podrazumevani može vratiti jedino resetovanjem na fabrička podešavanja, što se obavlja neprekidnim držanjem dugmeta “Default” u trajanju od 10 sekundi.

AP+WDS

Ovo je drugi mod koji bi se mogao nazvati “interesantnim”, a od klasične “Repeat” funkcije reemitovanja se razlikuje po dodatnim opcijama. Repeat funkcija je praktična kada se želi povećati pokrivenost Wi-Fi signala. Netis WF2411 ima “klasični” repeat mod, ali se u AP+WDS režimu bežično povezuje sa “glavnim” ruterom, dodatno izrutira saobraćaj koga ponudi na svojoj pristupnoj tački kojoj se može dodeliti drugačiji naziv i zaštitita. Ova mogućnost u specifičnim scenarijima može biti korisna.
Nakon resetovanja na fabrička podešavanja (što je neophodno u slučaju da se prethodno koristio klijen mod) Netis WF2411 je osim preko žičane LAN veze dostupan i bežično sa identifikacijom (SSID-om) “netis” koja traži šifru “password”.

Podešavanje AP+WDS moda:
Zbog izbegavanja zbunjujućih izraza, ruter koji se reemituje imaće naziv “glavni”, a onaj koji u ovom slučaju reemituje - “Netis”.
Na Netisu, u Wireless Settings meniju, u stavci “Radio mode” treba odabrati opciju “AP+WDS”. U polje “SSID” treba uneti ime, a na dnu strane u “Password” odabrati šifru Netisove pristupne tačke. Kod stavke “Remote AP Name” treba pritisnuti opciju “AP Scan” što će otvoriti prozor sa prikazom raspoloživih pristupnih tački. U tom prozoru treba odabrati ime “glavne” mreže na koju želimo da se konektujemo (koju želimo da “reemitujemo”) i odaberemo opciju “Connect”, što nas vraća na prethodni prozor. Ostalo je još samo da u polju WDS Security Settings unesemo šifru za pristup “glavnom” ruteru koga “reemitujemo” i da na dnu strane odaberemo opciju “Save”.

Kao što je na početku ovog teksta rečeno, Netis WF2411 se kao zastareo model, ne može preporučiti za neke “opterećujuće” zadatke, naročito zbog sporog procesora. U određenim situacijama koje ne zahtevaju intenzivan saobraćaj ovaj ruter još uvek može obaviti specifične zadatke.

Nema komentara:

Objavi komentar