Translate

USB adapter TP-Link Archer T2U Plus - brzina i snaga na 5GHz

USB Wi-Fi adapteri se jednostavno instaliraju, ali imaju nezahvalan zadatak da balansiraju između kompaktnosti, brzine prenosa i jačine signala.

Najbolje rezultate postižu USB adapteri u obliku postolja za antene, koji su kablom povezani na USB port računara. Takvi adapteri na sebi imaju mesta za više antena, ali ih konstrukcija ograničava u pokretnosti - mobilnosti. Najpraktičniji su USB adapteri malih dimenzija koji iz kućišta vire par centimetara, pa su primenljivi kao nadogradnja laptop računara. Takvi adapteri mogu postići pristojne brzinske rezultate, ali im antenice na štampanoj ploči ne mogu obezbediti veću snagu signala. Primenjuju se rešenja nadogradnje takvih adaptera dodavanjem male antene koja pojačava signal, ali nedostatak druge antene umanjuje brzinu. Negde između su adapteri koji imaju “veću” antenu i podržavaju brži Wi-Fi standard. Takvi adapteri su pogodni za desktop računare i donekle za laptop modele.

TP-Link je brend koji je nakon decenije iskustva stekao poverenje korisnika, a model USB adaptera Archer T2U Plus, koji je za potrebe testa ustupio Gamebox iz Niša, podržava Wi-Fi 5 (802.11ac) standard.
Prednosti korišćenja Wi-Fi 5 (802.11ac) standarda su jasni, što zbog podrške za manje opterećen opseg na 5GHz, što zbog veće brzine komunikacije u odnosu na Wi-Fi 4 (802.11n). Antena na modelu Archer T2U Plus je jačine 5dBi, fiksirana je (nije izmenljiva) a moguće je okretati je 180 stepeni po jednoj i 90 stepeni po drugoj osi. Osnova adaptera je čip Realtek RTL8811AU. Na omotu stoji oznaka AC600 koja je dobijena sabiranjem teoretskih brzina koje adapter može da ostvari u opsegu na 2.4GHz i 5GHz. Objašnjenje je da je na 5GHz teroetska brzina 433Mb/s, a na 2.4GHz 200Mb/s upotrebom kvadraturne amplitudne modulacije sa 256 nivoa (256-QAM). Na stranu to što je 256-QAM retka opcija kod rutera na 2.4GHz (pa samim tim i teško proveriva) ali TP-Link ne zloupotrebljava zaokruživanje zbira poput nekih proizvođača koji bi ovakav adapter okarektarisali kao AC650.
Instalacija je jednostavna i sastoji se od preuzimanja drajvera sa TP-Link-ove stranice podrške ili upotrebe onih sa pratećeg CD-u koji dolazi uz adapter. Najpre se adapter poveže na USB konektor računara, a nakon toga pokrene instalacioni program. U slučaju korišćenja sa Windowsom 10 nikakva instalacija neće biti potrebna, već samo povezivanje adaptera.

U testu rada u opsegu na 5GHz Wi-Fi 5 standardom, u neposrednoj blizini rutera, adapter se povezao brzinom od 433Mb/s, a maksimalna realna iznosila je 234Mb/s. Razdaljina od 5 metara i jedan solidan zid uticali su na brzinu koja je primetno varirala sa maksimalnih od 224Mb/s. Razdaljina od 7 metara i dva solidna zida smanjila je brzinu na 113Mb/s, što je bio neočekivan rezultat, s obzirom na prepreke i korišćenje komunikacije na 5GHz.

U testu rada u opsegu na 2.4GHz, zbog ograničenja rutera da ne koristi širinu kanala od 40MHz, uspostavljena je veza na brzini od 72.2Mb/s, a u neposrednoj blizini rutera nije prelazila 45Mb/s. Na razdaljina od 5 metara sa jednim solidnim zidom brzina nije mnogo varirala, ali se prosečno kretala oko 40Mb/s. Dva solidna zida i razdaljina od 7 metara smanjila je brzinu na 19.2Mb/s uz pikove (ali ne konstantne) do 32Mb/s.

U ovim testovima je korišćen Wi-Fi 5 ruter koji ima interne antene i koji poštuje preporuke Wi-Fi alijanse o tolerantnom korišćenju prezauzetih frekvencija u 2.4GHz opsegu, pa mu je u tom opsegu onemogućena širina kanala od 40MHz.

Forsiranje širine kanala od 40MHz na 2.4GHz

U testu sa ruterom u kome je moguće podesiti širinu kanala na 40MHz u 2.4GHz opsegu i koji ima spoljnu antenu jačine 5dBi, rezultati su očekivano bili drugačiji.
Uspostavljena je veza na brzini od 150Mb/s, a u neposrednoj blizini rutera realna je dostizala 91Mb/s. Na razdaljina od 5 metara sa jednim solidnim zidom brzina je, za razliku od upotrebe širine kanala od 20MHz, varirala, pa se u najdužem periodu kretala oko 82Mb/s. Dva solidna zida i razdaljina od 7 metara uticala je na konstantnost brzine, a dostizala je 80Mb/s.

Test 2.4GHZ sa 40MHz širinom kanala na razdaljini od 5 metara sa jednim solidnim zidom
U korišćenju širine kanala od 40MHz na 2.4GHz opsegu treba napomenuti da je komunikacija izuzetno podložna uticaju signala drugih Wi-Fi rutera u okolini (što je i razlog zbog čega je Wi-Fi alijansa preporučila ukidanje ove opcije) pa postignuti rezultati mogu varirati u zavisnosti od broja pristupnih tački u okruženju. Više nego pri bilo kojoj Wi-Fi komunikaciji, ovde treba obratiti pažnju na odabir kanala i položaj antena.

TP-Link Archer T2U Plus, koga je za potrebe testa ustupio Gamebox iz Niša, pokazuje vrlo dobre rezultate u opsegu na 5GHz uz korišćenje Wi-Fi 5 prenosa. Na 2.4GHz adapter je ograničen čipom koji omogućava 1T1R komunikaciju, ali je zahvaljujući većoj anteni i dalje upotrebljiv.

Nema komentara:

Objavi komentar