Translate

Ubrzavanje Wi-Fi kućne mreže - zamena antene

Na ovom blogu je pisano o jednostavnim načinima ubrzavanja bežične SOHO Wi-Fi mreže a sledeći korak u tom pravcu može biti jednostavna zamena antene.
Izuzetno važna karakteristika Wi-Fi rutera su antene koje utiču na jačinu i kvalitet komunikacije. Prilikom proizvodnje primenjuju se tri rešenja u dva oblika - unutrašnje i spoljne. Unutrašnje su oblika malih štampanih pločica ili samo žica razvedenih u kućištu. U slučaju potrebe za eksperimentisanjem i zamenom unutrašnjih antena potrebno je elektoničko umeće i spretnost u lemljenju i ugradnji konektora. Osim što je ovakav postupak “pipav” i rizičan (u slučaju oštećenja), sigurno dovodi do gubitka garancije. Spolje antene su “štap” oblika i “omni” usmerenja, što znači da šalju signal kružno oko sebe. Spoljne mogu biti fiksirane ili zamenljive. “Fiksirane” je delimično pogrešan izraz jer se one mogu okretati i ograničeno usmeravati pa je precizniji opis “nerazvojive” jer se ne mogu odšrafiti sa konektora. Glavni razlog koji je proizvođače opredelio za ugradnju spoljnih nerazvojivih antena je - ušteda. Najjeftiniji konektor za antene (na Aliexpress-u ) je 0,59 USD što je kod masovne proizvodnje veliki izdatak - samo TP-Link je u četvrtom delu 2016. godine prodao 53.167 rutera. I za zamenu spoljnih nerazvojivih antena je potrebno umeće (ugradnja konektora) uz gubitak garancije.
Spoljne “razdojive” ili “odvojive” (detachable) antene je lako zameniti. Neki proizvođači svojim ruterima dodaju oznaku “D” u nazivu - od “detachable” koja napominje da imaju odvojive antene.
RP SMA F ženski konektor na ruteru i RP SMA M muški na anteni
Najveći broj takvih rutera imaju RP SMA ženske konektore na koje se šrafe antene sa ugrađenim RP SMA muškim konektorima. U slučaju da se primenjuje neki drugi konektor (poput RP-TNC kod modela Linksys WRT54G serije) moguće je naći adapter koji će omogućiti povezivanje antene sa RP SMA konektorom.
Antene koje dolaze sa ruterima su uglavnom jačine 5dBi, mada se još uvek mogu naći i modeli sa antenicama jačine 3dBi. Na našem tržištu je moguće nabaviti antene za unutrašnju upotrebu raznih jačina od kojih će u ovom testu biti isprobane četiri jačina 3dBi, 5dBi, 8dBi i 9dBi.
U jako urbanom okruženju sa više bežičnih rutera u okolnim zgradama postavljen je bežični ruter manje izlazne snage na kome su menjane antene a rezultat je meren na rastojanju od četiri metra sa preprekama jednog solidnog i jednog montažnog zida.
Test jačine signala sa antenom jačine 3dBi
Najveća razlika primećuje se kod zamene 3dBi antene (dužine sa konektorom 108mm) sa onom jačine 5dBi (dužine sa konektorom 195mm).
Test jačine signala sa antenom jačine 5dBi
Najmanja razlika uočena je kod zamene 8dBi antene sa onom jačine 9dBi iako je razlika u dužini 94mm (295mm naspram 389mm - mereno sa konektorima).
Test jačine signala sa antenom jačine 8dBi

Test jačine signala sa antenom jačine 9dBi
Možda je jedan test nedovoljan za izvođenje zaključaka pa je ponovljen u drugom manje urbanom okruženju, takođe na udaljenosti od četiri metra ali sa preprekom dva prosečna stambena zida. 

Test jačine signala i brzine sa antenom jačine 3dBi
Test jačine signala i brzine sa antenom jačine 5dBi
Test jačine signala i brzine sa antenom jačine 8dBi
Test jačine signala i brzine sa antenom jačine 9dBi
Rezultati su slični i pokazuju da kupovina antene jačine 8dBi (oko 800 din.) ili 9dBi (oko 1100 din.) može biti isplatljiva investicija za jednostavno ubrzavanje kućne (ili male poslovne) Wi-Fi mreže.

Nema komentara:

Objavi komentar