Translate

Wi-Fi prekidač minijaturnih dimenzija - Sonoff RE5V1C

Wi-Fi prekidači su osnova “pametne” kuće koji uglavnom dolaze u obliku većeg “kruška prekidača”. Izuzetak su ugradne prekidačke pločice malih dimenzija i cena.

Reč je o “ogoljenoj” verziji klasičnog Sonoff prekidača, bez kućišta i napajanja. Prekidaču RE5V1C, koji je dimenzija (34.5x25x19mm) treba dodatno napajanje od 5V (od nekog starog punjača za mobilne telefone) i kućište. Potrebu za kućištem treba razmotriti ukoliko se RE5V1C ugrađuje u uređaj koji kontroliše. Tako su ovakve ugradne prekidačke pločice malih dimenzija namenjene kao dodatak nekim uređajima, iako se sa dodatnim kućištem i napajanjem mogu pretvoriti u “klasičan” Sonoff Wi-Fi prekidač. U ovom testu je opisana funkcionalnost modela koji je stavljen u posebno kućište (od neispavnog LED napajanja) i koji se napaja odvojenim ispravljačem. Ova kombinacija kontroliše “klasičnu” sobnu lampu.
Za povezivanje RE5V1C nije dovoljan samo šrafciger i skalpel, kao u slučaju modela Sonoff Basic. Žice za napajanje RE5V1C prekidača (5V) i napajanje lampe (ili nekog drugog uređaja koji se kontroliše) moraju se zalemiti na pločicu. U gornjem levom uglu (posmatrano sa strane prekidača na kojoj se vidi esp8285 čip) na mestima označenim sa 5VDC (gore) i GND (ispod) treba zalemiti žice od dodatnog 5V napajanja. Sa desne strane, na mestima koje već imaju “više” kalaja, treba zalemiti žicu koju će prekidač kontrolisati. U uputstvu piše da RE5V1C može prekidati AC i DC vezu, a u ovom testu je primenjena kontrola naizmeničnog napajanja (lampe). Samo lemljenje ovih kontakta ne spada u “raketnu tehnologiju” ali treba obratiti pažnju zbog malih dimenzija pločice. 

Uključivanjem 5V napajanja dioda na prednjoj strani počinje da treperi (zelenim svetlom, sporo i ravnomerno). Tu se nalazi i malo dugme čijim se pristiskom (i držanjem duže od 5 sekundi) pokreće konektovanje na Wi-Fi mrežu uz pomoć eWeLink aplikacije. Proces funkcioniše na isti način kao i kod Sonoff Basic-a. Dioda neprekidno svetli zelenom bojom kada je RE5V1C konektovan na Wi-Fi ruter, a crvenom kada spoji kontakt - uključi uređaj koji kontroliše.

Sonoff RE5V1C funkcioniše na identičan način kao i Sonoff Basic, što znači da se može kontrolisati aplikacijama eWeLink, Google Home, Google Nest, Amazon Alexa, kao i sa Home Assistant-om.
Kao i Sonoff Basic (verzije R2), RE5V1C podržava “inčing” mod, koji može biti koristan u specifičnim sistemima. Prekidač u “inčing” modu vraća prethodno stanje nakon unapred određenog intervala. Ukoliko je na primer, podešen interval od dve sekunde, prekidač će nakon dobijanja komande za uključivanje uređaja koji kontroliše, uključiti uređaj i nakon dve sekunde ga isključiti. Interval se može odrediti u eWeLink aplikaciji, u podešavanjima uređaja, u podmeniju pomalo zbunjujućeg naziva “Podešavanje zadrške”. 

Jedna od “sitnica” po kojima se RE5V1C razlikuje od Sonoff Basic-a je skoro nečujan trenutak uključivanja/isključivanja uređaja koji se kontroliše. Ta dva Wi-Fi prekidača imaju različite modele releja, iako je kod oba (po navodima proizvođača) deklarisana maksimalna snaga potrošača koji kontrolišu 2200W, što, naravno treba prihvatiti sa rezervom.

RE5V1C se u upotrebi pokazao kao pouzdan Wi-Fi prekidač za koga se treba odlučiti u specifičnim slučajevima. Za obavljanje “uobičajne” kontrole lampe ili ventilatora, praktičniji je model Sonoff Basic koji je na našem tržištu malo skuplji, a ne treba mu dodatno napajanje od 5v i kućište.

Nema komentara:

Objavi komentar