Translate

Razlozi za nabavku novog Wi-Fi rutera


Korišćenje Wi-Fi konekcije u kući ne zahteva čestu zamenu rutera, pa će onaj koji “odrađuje posao” dugo ostati u upotrebi. Bez obzira koliko je korisnik zadovoljan svojim Wi-Fi sistemom, ne znači da se za par godina situacija neće promeniti.

Utisak da je postojeća Wi-FI komunikacija u kućnom okruženju nakon nekoliko godina postala sporija može biti opravdan. U međuvremenu se u neposrednom okruženju pojavilo još nekoliko rutera koji rade na istom frekventnom kanalu, što ometa bežičnu komunikaciju. Dodatna otežavajuća okolnost u slučaju Wi-Fi kanala u opsegu 2.4 GHz je što se preklapaju, pa ruteri u okruženju koji emituju jak signal na okolnim, takođe mogu da utiču na komunikaciju.
Preklapanje kanala u 2.4GHz opsegu
Druga promena koja može da utiče na usporavanje mreže je intenzivnija upotreba. Povećanje broja klijenta koji u isto vreme koriste konekciju opterećuje ruter, naročito ako se pri tome prenosi veća količina podataka poput gledanja video servisa. Primer je komunikacija sa tri aktivna klijenta gde ruter u istom trenutku naizmenično komunicira sa svakim od njih. Ruter u jako kratkom intervalu prosleđuje zahtevani sadržaj jednom, pa drugom, pa trećem klijentu koji ne moraju da imaju isti kvalitet veze (jedan je možda u drugoj sobi do koje je prepreka deblji zid) što utiče na broj neispravnih paketa koji se onda ponavljaju. Ukoliko se u tu komunikaciju doda četvrti uređaj (novi pametni TV, set-top boks, laptop, tablet ili telefon) proces postaje opterećeniji. Naravno da u ovom primeru ne treba posmatrati umereno i neobavezno prelistavanje objava na društvenim mrežama, ali istovremeno gledanje snimaka sa You-Tube-a na par uređaja, uz preuzimanje P2P sadržaja na još jednom, može stvoriti problem ruteru sa slabim procesorom i starim sistemom komuniciranja. Jedno od primenjenih rešenja u novim standardima je MIMO tehnologija sa više konekcija i tokova. Veći broj konekcija, osim na naizmeničnu komunikaciju, utiče i na brzinu. Ta tehnika se koristila i na Wi-Fi 4 (802.11n) ruterima, kojih ima najviše u upotrebi, ali manje efikasno.

Novi Wi-Fi standardi (Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6) su doneli još nekoliko poboljšanja komunikacije koje Wi-Fi 4 ne podržava, poput kvadraturne amplitudne modulacije sa više nivoa (256-QAM u Wi-Fi 5 i 1024-QAM u Wi-Fi 6), drugačije šeme modulacije i kodiranja, OFDMA frekventno pakovanje i Beamforming usmeravanje signala.
Wi-Fi 5 USB Adapter
Za korišćenje naprednih tehnika novih standarda (Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6) potreban je odgovarajući klijent adapter koji u mobilnom telefonu nije zamenljiv, a za desktop i laptop računare je umesto otvaranja kućišta najlakše koristiti USB verzije. Klijent adapter je podjednako važna komponenta kao i dobar ruter, jer samo odgovarajuća kombinacija može da iskoristi puni potencijal konekcije. Na primer, ukoliko bežični ruter podržava 2T2R konekciju (dve predajne, dve prijemne antene i dva toka), najveću brzinu će ostvariti sa klijentom koji ima istu (ili veću) konfiguraciju. Ukoliko je korisnik svojevremeno nabavio 3T3R Wi-Fi 4 ruter i koristio neki od retkih 3T3R klijenata (koji se teško nalaze), prilikom prelaska na novi standard može imati problema. Većina novih Wi-Fi 5 (802.11 AC) rutera u 2.4GHz opsegu podržava 2T2R komunikaciju, pa će 3T3R adapter imati sporiji protok. Rešenje je potraga za Wi-Fi 5 ruterom koji na 2.4GHz radi sa tri ili četiri konekcije, ili zamena klijent adaptera. Isti je slučaj ukoliko novom ruteru u 2.4GHz opsegu ne može da se podesi širina kanala na 40MHz pri čemu će adapter ostvariti duplo sporiju konekciju.

Na odluku o promeni Wi-Fi rutera mogu da utiču još dve karakteristike - jačina signala i brzina prenosa. Ukoliko je jačina signala jedini problem, kupovinu je moguće odložiti zamenom antena ili još efikasnije - nabavkom ekstendera. Brzina je vezana za već opisanu dilemu oko broja tokova (strimova) a delimično se može rešiti pronalaženjem odgovarajućeg klijent adaptera ili dodatnim podešavanjem rutera.

Bez obzira na sve nabrojene moguće poteškoće, nabavka Wi-Fi 5 rutera doneće poboljšanje kod uređaja koji podržavaju taj standard, a možda se već nalaze u kući. Velika je verovatnoća da laptop nabavljen pre par godina ili godinu dana star mobilni telefon imaju podršku za Wi-Fi 5. Na njima će, čak iako podržavaju samo jedan strim u komunikaciji na 5GHz, komunikacija biti brža od one na 2.4GHz.

O marketinškom načinu označavanja Wi-Fi 5 rutera i o stvarima na koje treba obratiti pažnju prilikom kupovine, možete pročitati u PC Press-u, u tekstu “Wi-Fi 6: Wi‑Fi za 2020. godinu”.

Nema komentara:

Objavi komentar