Translate

Pametna utičnica Woox R5024 16A

Wi-Fi utičnica čije postavljanje ne zahteva nikakve radove, a koja je jednostavna za podešavanje i korišćenje.

Većina Wi-Fi strujnih utičnica dolaze u “klasičnom” obliku koji zahteva postavljanje u postojeću doznu u zidu. Woox R5024 pametna utičnica ima oblik većeg punjača za mobilne telefone, ili manjeg punjača za baterije, mada najviše liči na ekstender bežičnog Wi-Fi signala. Sa jedne strane je monofazni utikač za struju, a sa druge strane utičnica. Između je relej i elektronika za povezivanje na Wi-Fi mrežu. Woox R5024 16A se jednostavno ubaci u postojeći utičnicu, a na drugu stranu se uključi uređaj koji se želi kontrolisati.

Po navodima proizvođača maksimalno opterećenje koje utičnica može da podnese je 3680W, što treba uzeti sa rezervom i maksimalno opterećenje koristiti na sopstvenu odgovornost.
Proces prijavljivanja na kućnu Wi-fi mrežu je jednostavan i skoro identičan onome na pametnoj sijalici Woox 806 LM. Najpre je potrebno na mobilni telefon sa Google Play-a instalirati aplikaciju “Tuya Smart”. Proizvođač preporučuje aplikaciju “WOOX Home”, ali ukoliko korisnik želi da utičnicu integriše u Home Assistant, potrebno je da instalira “Tuya Smart”.
Nakon pokretanja “Tuya Smart” aplikacije treba kreirati nalog, potvrditi registraciju kodom koji stigne na e-mail adresu i ulogovati se.


Kada se Woox R5024 16A ubaci u postojeću utičnicu, plava dioda na malom tasteru na boku bi odmah trebalo da počne ubrzano da treperi, što je signal da je uređaj u režimu podešavanja. Ukoliko dioda odmah ne treperi, potrebno je taster držati pritisnut 5 sekundi. Dok dioda treperi,utičnica se nalazi u modu za uparivanje sa kućnim Wi-Fi ruterom, ali samo na 2.4GHz opsegu. Za to vreme u “Tuya Smart” aplikaciji treba pritisnuti znak plus u gornjem desnom uglu, što će pokrenuti potragu za sijalicom. Aplikacija će zatražiti odabir Wi-Fi pristupne tačke (i unos šifre za tu tačku) kao i nekoliko dozvola za pristup. Ukoliko aplikacija ne pronađe sijalicu potrebno je odabrati opciju “Add Manually” (znak “+” u gornjem desnom uglu), pa meni “Electrical”, pa “Socket (Wi-Fi)”. Aplikacija će opet pokrenuti pretragu i nakon pronalaženja i uparivanja, utičnica je spremna za korišćenje.

Aplikacija “Tuya Smart” omogućava upravljanje prekidačem u lokalnoj mreži ili sa lokacije van kuće. Odabirom stavke Smart Plug prikazuje se slika prekidača. Pritiskom na veliku sliku prekidača, Woox R5024 otvori strujno kolo (čuje se relej u utičnici) i plava dioda na boku utičnice počinje da svetli. Slika prekidača u aplikaciji zasvetli zelenom bojom i prikaže se tekst “Power On”. Na dnu prikaza postoje dve opcije “Timer” i “Countdown” za postavljanje jednostavnih zadataka koji uključuju/isključuju utičnicu u određeno vreme. Opcija “Timer” je namenjena za kreiranje pravila u određenom vremenu, a “Countdown” za jednokratno odbrojavanje pre uključivanja ili isključivanja. Pritiskom na ikonicu olovke u gornjem desnom uglu prikazuje se meni informacija i podešavanja utičnice sa mogućnošću integracije sa servisima Amazon Alexa i Google Assistant. Kontrola glasom je jedna od najatraktivnijih osobina “pametne kuće”, a u slučaju da je na Android uređaju već prijavljena Amazon Alexa aplikacija, integracija će se obaviti automatski.

Za korisnike Home Assistant platforme značajno je postojanje podrške za Woox R5024, ali kao i kod pametne sijalice Woox 806 LM uslov je da je utičnica prijavljena na Tuya servis aplikacijom “Tuya Smart”, a ne “WOOX Home”. Postupak je isti kako kod pametne sijalice istog brenda, a ukoliko je već integrisan neki Tuya ili Woox uređaj, dovoljno je restartovati Home Assistant.
Korisna opcija je postojanje prekidača na samoj utičnici kojim je moguće ručno uključiti/isključiti protok struje ne koristeći aplikaciju. Mana je što će Home Assistant uočiti promenu stanja samo ukoliko je utičnica uključena ili isključena sa te platformi. Home Assistant neće registrovati promenu stanja ukoliko je urađena Android aplikacijom, govornom komandom ili prekidačem na utičnici. Sa druge strane, Android aplikacija će uočiti promenu učinjenu Home Assistant-om. U praksi je taj problem neprimetan ukoliko se za kontrolu koristi samo Home Assistant ili svi ostali načini bez Home Assistant-a.
Woox R5024 16A je koristan uređaj kome jačina releja od 16A omogućava širu primenu, pri čemu testiranju većih opterećenja od sijalice, lampe ili kućnog ventilatora treba prići sa oprezom i na sopstvenu odgovornost.

Pročitajte još:
Home Assistant na Android set-top boksu           
Wi-Fi prekidač za pametnu kuću - Sonoff Basic       
Wi-Fi prekidač minijaturnih dimenzija - Sonoff RE5V1C   
“Pametna” sijalica Woox Smart LED 10W 806 LM       

Nema komentara:

Objavi komentar