Translate

Zabranjene frekvencije i snaga u 2.4GHz opsegu

“To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije…”
Petar Božović u “Crnom bombarderu”.

Upotreba Wi-Fi komunikacije donela je brojne pogodnosti na koje su se korisnici računara, tableta i mobilnih telefona brzo navikli. Takva komunikacija obavlja se na “slobodnim” frekvencijama za čije korišćenje ipak postoje strogo definisana pravila. Ta ograničenja proizvođači poštuju a neki korisnici pokušavaju da zaobiđu.
Frekvencije od 9kHz do 275GHz se koriste za razne namene (od radio-navigacijske do satelitske komunikacije) a deo opsega je određen za industrijsku, naučnu i medicinsku (Industrial, Scientific & MedicalI - ISM) komunikaciju za koju ne trebaju posebne dozvole. Jedan od tih “slobodnih” opsega je 2400-2483.5MHz koji je najviše eksploatisan u Wi-Fi komunikaciji. Snaga emitovanja i širina kanala u opsezima (pa i u ISM) regulisane su odredbama na nivou regiona - država. Korisnik prilikom konfigurisanja Wi-Fi rutera može da odabere region a većina uređaja će skrenuti pažnju na mogućnost kršenje lokalnih zakona.
Tako je, na primer, u većini evropskih zemalja (među kojima je i naša) u opsegu 2400-2483.5MHz najveća dozvoljena snaga koju uređaj može da emituje 100mW. U nekim državama (na primer Brazil) maksimalna dozvoljena snaga je 10 puta veća (1000mW) pa se odabirom tih regiona povećava snaga uređaja ali i ČINI PREKRŠAJ. Praktična primena zakona i kaznenih odredbi nije tema ovog teksta.
Frekventni opseg 2400-2483.5MHz podeljen je u 13 kanala širine 22MHz. Ovi kanali se preklapaju i utiču na susedne. Kombinacije kanala koji ne utiču jedni na druge su: prvi, šesti i jedanaesti, drugi-sedmi-dvanaesti i treći-osmi-trinaesti.
2.4GHz opseg sa brojevima kanala i krajnjim frekvencijama
Na ovom blogu je skeniranje kanala i pronalaženje najmanje opterećenog, opisivano kao jedna od opcija poboljšanja Wi-Fi komunikacije. Upotreba kanala se, kao i predviđena snaga, razlikuje na nivou regiona - država. Tako je u Severnoj Americi dozvoljena upotreba kanala od 1-11 a u Evropi 1-13. U Japanu je dozvoljena upotreba i 14-og kanala što je predmet interesovanja entuzijasta i u drugim krajevima sveta. Neki autori su temu iskoristili za tekstove bombastičnih naslova poput “Misterija 14-og kanala”. Centralna frekvencija 14-og kanala je 2483.5MHz pa svojom širinom prelazi dozvoljeni opseg. Pretpostavka je da su Japanci kao najveći korisnici “svakodnevne elektronike - gedžeta” prevideli “štetnost” uticaja na frekvencije iznad 2483.5MHz ili su drugačije namenili taj opseg. U svakom slučaju i u Japanu na 14-om kanalu postoji ograničenje na kome je moguće komunicirati samo 802.11b standardom čija je maksimalna teoretska brzina 11Mb/s. Neki nezavisni proizvođači softvera za rutere (poput DD-WRT-a) za dodatnu sumu novca nude otključavanje regulacije regiona i pristup “super kanalima” u opsegu 2192-2732MHz uz ogradu od lokalnih zakona.
Čak i u standardnoj, besplatnoj verziji DD-WRT nudi mogućnost odabira japanske regije bez ograničenja 802.11b standarda pa je na 14-om kanalu moguće koristiti 802.11n u “lite” varijanti. Ograničenja postoje i u drajverima na strani klijent adaptera pa se na forumima mogu naći iskustva prekršioca frekventnih regulativa.
U svakom slučaju, preporuka je da za poboljšalje pokrivenosti i prijema treba koristiti ekstendere i usmerene (ili veće) antene.
Moguće je da će čitalac ovog teksta primetiti da se u nekim reklamama na domaćem tržištu spomiju snage uređaja od 600mW ili od 1000mW. Još jedan propust koji poznavaocima zakona i regulativa može da posluži kao tema za razmatranje je činjenica da većina Wi-Fi rutera NEMA Srbiju kao opciju odabira u podešavanjima regiona.
To što je neko dozvolio da se uvezu i distribuiraju uređaji velike snage koji nemaju regulaciju regiona (ili u čijim se opcijam ne nalazi Srbija) ne znači da se slobodno mogu koristiti u punom potencijalu.

Nema komentara:

Objavi komentar