Translate

D-Link DIR-809

Zagušenost opsega na 2.4GHz je najočiglednija u stanovima u urbanim sredinama, gde zbog broja komšijskih rutera brzina bežične komunikacije može da “padne” na 30-ak Mb/s. Rešenje su Wi-Fi ruteri koji koriste frekvencije na 5GHz.

Te frekvencije donose veću brzinu prenosa podataka, ali manji domet i manju “probojnost” kroz zidove, pa je logična opcija da ruteri treba da rade u oba opsega, što je korisno i zbog činjenice da veliki broj IT uređaja komunicira samo na 2.4Ghz. Cena rutera je, takođe važna karakteristika koju treba imati u vidu prilikom izbora. D-Link je jedna od kompanija koja je decenijama prisutna na tržištu i čiji su uređaji stekli renome pouzdanih. Ruter DIR-809, koga je za potrebe ovog testa ustupio GameBox iz Niša, spada u srednji cenovni rang.
Na početku, treba napomenuti da ovim ruterom nije moguće postizati bezine veće od 100Mb/s zbog ograničenja ugrađenih LAN portova.

Dizajn rutera se može okarakterisati kao “moderan”. Ugrađene su tri neizmenljive antene koje je moguće okretati. Na poleđini se redom nalaze: otvor za resetovanje, prekidač za uključivanje/isključivanje, konektor za napajanje, taster za uspostavljanje WPS veze, jedan WAN i četiri LAN porta.
Ruteru je najlakše pristupiti i podesiti ga tako što se najpre treba konektovati na jednu od pristupnih tački (na 2.4GHz ili na 5GHz) i u brouzeru otkucati adresu dlinkrouter.local.
U pakovanju rutera uz uputstva stiže i mala papirna kartica na kojoj su napisana inicijalna imena pristupnih tački i šifra. Nakon unosa adrese dlinkrouter.local u brouzer, pojaviće se početni prikaz sa opcijama automatskog podešavanja. Izgled korisničkog interfejsa je tipičan za starije D-Link modele.

Na testovima brzine, laptop računar se na pristupnu tačku na 5GHz konektovao brzinom od 325Mb/s, a mobilni telefon sa 433Mb/s. U neposrednoj blizini postignuta je brzina od 94Mb/s zbog već pomenutog ograničenja 100-megabitnih LAN portova. Razdaljina od 5 metara, sa preprekom jednog solidnog zida, neznatno je smanjila brzinu na 90Mb/s. Na razdaljini od 8 metara i dva zida komunikacija na 5GHz nije funkcionisala.
Na opsegu na 2.4GHz, u okruženju velikog broja okolnih Wi-Fi rutera, brzina je u neposrednoj blizini iznosila 48Mb/s, a na 5 metara (sa jednim zidom) 30Mb/s. Na razdaljini od 8 metara sa preprekama dva zida, komunikacija je funkcionisala brzinom do 16Mb/s.
Preporuka da se Wi-Fi kanali, kako na 2.4, tako i na 5GHz odaberu “ručno”, a naprednije podešavanje je otežano nepostojanjem opcija “N only” i “AC only” kao i eksplicitne širine kanala (koji se oslanjaju na automatiku).

Korisna opcija je ripiter mod koji se nalazi o meniju Setup/Device mode/Repeater, a koji može proširiti pokrivenost bežičnog signala “matičnog” rutera (onog čiji se dometi želi povećati). Potrebno je odabrati opseg u kome se emituje signal matičnog rutera (2.4 ili 5GHz), skenirati njegovu identifikaciju (SSID) i uneti šifru. Treba napomenuti da u tom modu D-Link zadržava svoju identifikaciju i šifru.
D-Link DIR-809, koga je za potrebe ovog testa ustupio GameBox iz Niša, će ubrzati bežičnu komunikaciju (u odnosu na postojeću na 2.4GHz) ali je za postizanje brzina većih od 100Mb/s potrebno pronaći drugo rešenje.

Nema komentara:

Objavi komentar