Translate

Jednostavan i jeftin Wi-Fi senzor pokreta D-Link DCH-S150

Senzori su jedan od osnovnih elemenata u "opamećivanju" kuće. Kako primeniti jedan od najjeftinijih modela na našem tržištu?

Wi-Fi senzor pokreta D-Link DCH-S150 je vremešan uređaj koga matična kompanija više ne proizvodi i koji se povlači iz ponude, što može biti razlog za nisku cenu za koju se preostali primerci mogu nabaviti. U nekim našim prodavnicama ga je moguće naći u cenovnom opsegu od 1.090 do 3.276 din. Jedan od mogućih razloga relativno slabog interesovanja za ovaj uređaj je to što je kao deo mydlink "sistema" predviđen za upotrebu sa D-Link-ovim prekidačima i kamerama koji ne spadaju u niži cenovni rang. U ovom testu prikazano je kako se može iskoristiti i sa opcijama nedokumentovanim u uputstvima proizvođača.

Wi‑Fi Motion Sensor DCH‑S150 je mali uređaj dimenzija 58x54x43.5 mm i težine 80 grama koji se priključuje u strujnu utičnicu. Na prednjoj strani je ispupčenje za senzor koji, po specifikacijama, beleži pokrete na udaljenosti do 8 metara, pod uglom od 100° horizontalno i 80° vertikalno. Na Wi-Fi mrežu se povezuje 802.11 b/g/n standardom, što znači da nema podršku za rad u 5GHz bežičnoj mreži. Na bočnoj strani malog kućišta se nalazi WPS taster (za brzo povezivanje na Wi-Fi mrežu), mala rupica za resetovanje na fabrička podešavanja i LED dioda koja signalizira rad.

Za povezivanje na kućnu Wi-Fi mrežu, podešavanje i korišćenje predviđena je aplikacija mydlink Home koja je dostupna na Google Play-u. U pakovanju sa senzorom stiže mali papir na kome je osim QR koda (koji vodi do aplikacije na Google Play-u) upisana i šifra za pristup uređaju preko Wi-Fi mreže. Šifra je odštampana i na minijaturnoj nalepnici na poleđini uređaja.

Senzor se na kućnu Wi-Fi mrežu povezuje na dva načina. Jedan je pritiskom na jedini taster na boku uređaja, kada se aktivira WPS brzo povezivanje sa kućnim ruterom. Drugi način je konektovanje mobilnim telefonom na pristupnu identifikaciju (SSID) senzora koja počinje sa DCH, unos šifre (koja dolazi uz uređaj) i startovanje mydlink Home aplikacije. U tom drugom "manuelnom" slučaju povezivanja, potrebno je preko aplikacije odabrati identifikaciju svog kučnog rutera i uneti njegovu šifru. Iako su za opis drugog načina povezivanja potrebne dve rečenice, ceo proces se kroz mydlink Home aplikaciju obavi jednostavno. Nakon povezivanja, aplikacija će sama potražiti dopunu upravljačkog softvera i obavestiti o potrebi da je sama preuzime i instalira, što može trajati do 10 minuta.

Korišćenje je takođe krajnje jednostavno. U aplikaciji postoji mogućnost imenovanja senzora i dodavanja akcije koju uređaj treba obaviti kada detektuje pokret. Najjednostavnija akcija je prikaz obaveštenja na mobilnom telefonu (tabletu ili set-top boksu) na kome je mydlink Home aplikacija instalirana. Tako će korisnik dobiti obaveštenje bez obzira na kojoj se lokaciji nalazio (pod uslovom da na toj lokaciji ima internet vezu). Druga opcija je podešavanje uređaja da obaveštenja o detektovanim pokretima šalje e-mailom na zadatu adresu.

Funkcionalna opcija je kreiranje reakcije na kompatibilnom prekidaču ili kameri. Ova opcija je moguća samo sa D-Link Home uređajima koji, kao što je već pomenuto, ne spadaju u nižu cenovnu klasu.
Četvrti način upotrebe je integracija sa IFTTT on-line servisom. IFTTT servis objedinjuje on-line servise različitih proizvođača IoT (Internet of things - internet stvari) opreme. Naziv servisa je skraćenica od "If This Then That" (ako ovo, onda to) što najbolje opisuje njegovu funkciju. Ukoliko IFTTT zabeleži neku akciju sa servisa jednog uređaja (na primer detekciju pokreta senzora) onda će obaviti akciju na servisu drugog uređaja (na primer uključiti prekidač). Uslovno rečeno "mana" ovakvog načina integracije je što će neki on-line servisi, poput kod nas polularnog Sonoff-ovog zatražiti "pro" status (uplatu određene svote novca) kako bi dozvolili integraciju sa IFTTT-om. Potencijalno ozbiljna mana može biti kašnjenje koje nije isključivo u saradnji više on-line servisa, na šta ukazuju iskustva nekih korisnika. Za integraciju sa IFTTT servisom je u mydlink Home aplikaciji predviđen meni "3rd Party Integration".
Za još dva naredna primera upotrebe DCH-S150 senzora detalje upotrebe nije moguće naći u D-Link-ovim uputstvima, što ne znači da ne mogu biti funkcionalni. Za oba načina je neophodan dodatni server uređaj koga može glumiti set-top boks, ili mini PC računar.

Prvi način bi se mogao opisati kao "mehanički" ili "grubi" a čini ga Android uređaj koji non-stop radi (idealna opcija je set-top boks) a na kome su instalirane aplikacije za korišćenja različitih on-line servisa, kao i softver za njihovu međusobnu kontrolu. Softver poput Tasker-a i MacroDroid-a, povezuje akcije i reakcije različitih servisa. Nešto poput IFTTT-a, sa razlikom što njegovu funkciju obavlja softver na lokalnom set-top boksu, što smanjuje broj on-line servisa (za jedan) koji komuniciraju preko internet konekcije. Ovaj način možemo nazvati "grubim" i "mehaničkim" iz razloga što se akcije na nekim aplikacijama obavljaju po principu "pritisni na koordinate x,y displeja". O ovom načinu kontrole aplikacija će biti reči u posebnom tekstu na ovom blogu.

DCH-S150 u Home Assistant-u

Opcija koja će najbolje iskoristiti senzor DCH-S150 je podrška sa platformu za automatizaciju kućnih uređaja Home Assistant. Home Assistant nema direktnu podršku za D-Link-ov senzor, ali je zahvaljujući programeru Pierre Ståhlu dostupna na GitHub-u. Integraciju je moguće instalirati preko HACS spremišta (repository) ili manuelno kopiranjem dlink_hnap foldera sa GitHub-a u custom_components Home Assistant-a. Nakon toga u configuration.yaml treba dodati:
binary_sensor:
  - platform: dlink_hnap
    name: Ime senzora
    host: a.b.c.d
    type: motion
    username: Admin
    password: sifra
    timeout: 35
Gde je Ime senzora naziv koji dodeljujemo u Home Assistant-u (na primer: Senzor u kuhinji), a.b.c.d je IP adresa senzora u lokalnoj mreži, a sifra je PIN Code za pristup senzoru koja piše na poleđini senzora i na papiriću koji stiže uz D-Link DCH-S150.
Korišćenje senzora u automatizaciji u Home Assistant-u obavlja se u "Automation" stavci u meniju "Configuration/Konfiguracija" ili editovanjem automations.yaml fajla. Tako je moguće napraviti automatizaciju koja će prilikom detekcije pokreta uključiti Wi-Fi prekidač, i/ili ugasiti prekidač nakon određenog perioda neaktivnosti u prostoriji.
Treba napomenuti da se osetljivost senzora i kada se koristi u Home Assistant-u podešava u mydlink Home Android aplikaciji.

Bez obzira na volju i rešenost za instalaciju i podešavanja u MacroDroid-u ili Home Assistant-u,  D-Link DCH-S150 je i sa osnovnom funkciom (javljanje detekcije pokreta u aplikaciji) jako upotrebljiv uređaj. Potrebno je, naravno, pronaći neki od zaostalih primeraka u prodavnicama, s obzirom da novih isporuka neće biti.

Nema komentara:

Objavi komentar