Razvoj Wi-Fi komunikacije - 802.11k, 802.11r i 802.11vPovećana Wi-Fi komunikacija iziskuje stalni razvoj ovog bežičnog standarda. Dešavanja u Wi-Fi industriji se ne nalaze na vrhu interesovanja medija koji prate novitete u IT-u iako na kraju od razvoja i praktične primene noviteta, najveću korist imaju krajnji korisnici.

802.11n je već osam godina u upotrebi i većina bežičnih rutera u našem okruženju radi po ovim specifikacijama. Brzina komunikacije je do ove godine bila glavni cilj u razvoju Wi-Fi interfejsa u čemu je postignut ogroman napredak. 802.11ac je doneo veće brzine kao i njegova nadogradnja "Wave 2" (drugi talas). Sve veći broj laptop računara, tableta i mobilnih telefona koji podržavaju ovaj standard omogućavaju komunikaciju sa AC ruterima sa manje smetnji na 5GHz frekvencijama što je manje opterećen opseg u odnosu na 2.4GHz.
802.11ad Tp-Link-ov ruter Talon AD7200 radi na frekvencijama od 2.4GHz, 5GHz i 60GHz
Širenje modela rutera koji podržavaju 802.11ad (WiGig) standard se očekuje u ovoj godini što će doneti teoretsku brzinu komunikacije do 8 Gbit/s u neposrednoj blizini uređaja.
Još jedna verzija koja se očekuje tokom ove godine je IEEE 802.11ax koji ukazuje da je sledeći cilj u razvoju - povećanje efikasnosti protoka.
Po predviđanju kompanije Cisco, do 2021. godine 50% celukopnog IP saobraćaja obavljaće se preko Wi-Fi mreža. Wi-Fi veza se ne koristi samo u kućnom okruženju već i na većim zatvorenim i otvorenim površinama. U halama, kampovima, školama, stadionima i aerodromima veliki broj klijenata utiče na efikasnost protoka podataka. 802.11ax će biti kompatibilan sa prethodnim a/b/g/n/ac verzijama i koristiće frekvencije iz 2.4 GHz i 5 GHz opsega sa namerom da se naknadno dodaju i neke između 1 GHz i 6 GHz. Tehnologije i metode koji se primenjuju u komunikaciji su viđene i ranije. Kvadraturna amplitudna modulacija sa 1024 nivoa (1024-QAM) i šema modulacije i kodiranja (Modulation and Coding Scheme) indeksa 10 i 11 (MCS 10 i MCS 11) su neke od njih. Neke su modifikovane poput modulacione šeme OFDMA koja potiče iz OFDA (orthogonal frequency division) koja je primenjena u LTE i 802.11ad komunikaciji. MU-MIMO (Multi-user MIMO) komunikacija je proširena sa više prostornih tokova i u uplink smeru. Tako će 802.11ax osim teoretske brzine prenosa do 10 Gb/s imati efikasniji protok od svojih prethodnika.

Razvoj Wi-Fi komunikacija se nastavlja na polju upravljivosti i efikasnosti povezivanja. Možda zvuči kao dodvoravanje korisnicima, ali svrha 802.11k, 802.11r i 802.11v standarda je olakšano i ubrzano povezivanje klijenata na pristupne tačke u urbanom okruženju. Kao i kod prethodnih nadogradnji standarda i ove opcije su korišćene samoinicijativno a standardizacija dovodi do lakše primene.

802.11k - U situacijama kada je Wi-Fi klijent okružen brojnim pristupnim tačkama, svakoj od njih šalje probni signal kako bi utvrdio koja je najoptimalnija za konektovanje. Ta situacija se menja sa promenom mesta klijenta (telefon ili tablet u pokretu). 802.11k standard definiše postupak da klijent pita samo jednu pristupnu tačku koja ima podatke o ostalima u okruženju i tako štedi vreme.

802.11v - U slučaju udaljavanja klijenta, što dovodi do slabljenja signala, AP forsira prekid veze pri čemu šalje podatke o drugoj pristupnoj tački koja je manje opterećena ili koja ima jači signal. Ovo sprečava takozvane "lepljive" klijente da se drže jednog AP-a koji pruža loš signal ili je zagušen.

802.11r - Glavna karakteristika ove verzije standarda je "brzi roming" odnosno prelazak sa jedne na drugu pristupnu tačku u istoj mreži. Klijent se identifikuje na jednoj pristupnoj tački a prilikom prelaska na drugu, prva prosledi identifikacione podatke (korisničko ime i šifru) što ubrzava proces.

Jasno je da će ove opcije dobro doći u MESH sistemima gde je više pristupnih tačaka povezano u čvorište čime se povećava površina pokrivena WiFi signalom.

Nema komentara:

Objavi komentar