MESH mreže i TP-Link DECO 5

MESH mreža je sistem sa više bežičnih Wi-Fi pristupnih tačaka koje su povezane u čvorište. Osnovna funkcija je povećavanje površine pokrivenosti WiFi signalom. MESH rešenja su primenljiva u kućnim i kancelarijski prostorijama, u većim zatvorenim objektima (proizvodnim, magacinskim i sajamskim halama) dok upotreba na otvorenom prostoru povećava dostupnost signala u turističkim i studentskim kampovima.
U slučaju kada im je prvenstvena uloga održavanje međusobne povezivosti klijenata, MESH mreže ne moraju biti povezane na Internet. MESH klijenti mogu biti razni uređaji koji komuniciraju bežično (standardom 802.15 ili 802.16) ali je primena najuočljivija sa 802.11 standardom gde se konekcija ostvaruje laptopovima, tabličnim računarima i mobilnim telefonima. Tačke (ili čvorovi) su međusobno povezani i moraju da ispunjavaju jedan važan uslov - mogućnost održavanja povezivosti i u slučaju otkazivanja neke od njih. U tu svrhu se koriste nekoliko tehnika poput uređaja sa tri bežična kanala (jedan ka klijentima, dva za vezu sa različitim tačkama) ili failover mogućnost povezivanja na rezervnu tačku u slučaju prekida. Kako bi se u takvim mrežama prenos podataka između korisnika i prema ruteru sa Internet konekcijom obavljao optimalnom putanjom (sa manje grešaka i većom brzinom) koriste se posebni protokoli.
Proizvođači MESH opreme nude specijalizovani softver koji će nadgledati i upravljati celim čvorištem. Za jednostavniju mrežu sa jednim lancem predaje dovoljan je Access Point-a sa omni antenom čiji će signal prosleđivati CPE uređaji sa "Repeater (Range Extender)" opcijom. Mreža koja će opsluživati veći broj korisnika Internet konekcijom (na primer u turističkim kampovima), mora zadržati 802.11g/n povezivost pa su u takvom okruženju potrebni CPE ripiteri koji rade na 2.4GHz opsegu. Naravno da i u ovoj oblasti proizvođači prate brzinske trendove pa je moguće koristiti Access Point-e i CPE ripitere koji imaju podršku za 802.11n i 802.11ac standarde. Podrška za dual bend opciju (5GHz u sprezi sa 2.4GHz) nije naodmet s obzirom da su ovi standardi sve više prisutni na novijim mobilnim uređajima.
Proizvođači nude MESH rešenja i za SOHO (Small office/home office) kućno-kancelarijsku primenu. Prvenstvena namena kao i u većim sistemima je proširenje pokrivenosti signalom u većim objektima, kućama i zgradama. Ovi sistemi se od “uradi sam” proširenja, gde dodatni uređaji re-emituju signal rutera, razlikuju po jednostavnijem podešavanju i stilizovanom dizajnu. TP-Link, koji je poznat po pristupačnim (jeftinijim) rešenjima, nudi DECO 5 sistem koji se sastoji od tri pristupne tačke koje signalom pokrivaju površinu od 400 kvadratnih metara.
Jedna tačka se žičano poveže na postojeću Internet konekciju (modem, ruter ili dolazni kabl operatora) dok se preostale dva raspoređuju u objektu. Te dve tačke (koje treba povezati za strujni izvor) bežično re-emituju signal prve. DECO 5 radi u 2.4 GHz i 5 GHz opsegu i podržava prenos AC1300 brzinama. Iako se u TP-Link-u hvale svojim ART (Adaptive Routing Technology) načinom rutiranja, koji brzo pronalazi putanju od klijenta do glavnog rutera, nepostojanje posebne frekvencije za međusobnu komunikaciju tačaka može dovesti do pada performansi. Korišćenje iste frekvencije za komunikaciju tačaka međusobno kao i sa klijentima može upola smanjiti brzinu. Klijenti povezani za “glavnu” ruter tačku imaće bržu konekciju od onih povezanih na tačke koje re-emituju. Ovde treba imati u vidu da bi i u najgorem slučaju brzina bila dovoljna za Internet konekcije do 100Mb/s dok su procene da se realna brzina kod klijenata povezanih na glavnu tačku iznosi 400Mb/s. Kao rešenje za maksimalnu brzinu na tačkama koje re-emituju signal nudi se mogućnost njihovog žičanog povezivanja sa glavnom tačkom, što može da naruši koncept elegantnog dizajna.
Karta na koju igra proizvođač je bezbednost povezanih klijenata od hakerskih upada sa Interneta i jednostavnost podešavanja. Sva komunikacija sa Internetom se filtrira kroz HomeCare Trend Micro antivirusni program u “oblaku” sa uračunatom trogodišnjom licencom.
Sistem ima i sopstvenu roditeljsku zaštitu (Parental Control). Podešavanje je maksimalno pojednostavljeno pa sistem nema ni toliko uobičajni veb interfejs već se za tu svrhu koristi Deco aplikacija koja je dostupna za Android i iOS uređaje. TP-Link DECO nije dostupan na našem tržištu a cena na britanskom Amazonu iznosi 230 funti.

Nema komentara:

Objavi komentar