Tenda FH456 - Wi-Fi ruter velike snage

Sve veći broj bežičnih rutera u urbanim sredinama, koji rade u opsegu 2.4GHz, utiču jedni na druge i zagušuju protok. Osim prelaska na modele koji koriste frekvencije od 5GHz, rešenje može biti i nabavka Wi-Fi rutera koji ima veću snagu.