MESH mreže i TP-Link DECO 5

MESH mreža je sistem sa više bežičnih Wi-Fi pristupnih tačaka koje su povezane u čvorište. Osnovna funkcija je povećavanje površine pokrivenosti WiFi signalom. MESH rešenja su primenljiva u kućnim i kancelarijski prostorijama, u većim zatvorenim objektima (proizvodnim, magacinskim i sajamskim halama) dok upotreba na otvorenom prostoru povećava dostupnost signala u turističkim i studentskim kampovima.